Fyziatria a liečebná rehabilitácia

Fyzioterapia:

Pozitívne ovplyvňuje nielen pohybový aparát, ale celý ľudský organizmus vrátane psychiky. Ponúka komplexný prístup k diagnostike a terapii funkčných porúch, bolestivých ťažkostí a nerovnováh (dysbalancií) v organizme. Regeneruje telesnú i duševnú vitalitu. Používa prevažne neinvazívne a nefarmakologické prístupy. Snaží sa dosiahnuť maximálny potenciál každého jedinca a pritom rešpektovať individualitu človeka v súvislostiach jeho bežného prostredia a denného života.

Fyzioterapia sa uplatňuje pri mnohých poruchách aj ochoreniach.
 

 • Ochorenia pohybového aparátu: poúrazové, pooperačné stavy, bolestivé stavy, 
  vertebrogénne ťažkosti, degeneratívne ochorenia - artróza, morbus Bechterev, tenisový lakeť, golfový lakeť, civilizačné ochorenie, skolióza, atď.
 

 • Ochorenia nervového systému: stavy po úrazoch, operáciách, zápaloch nervového systému, 
  degeneratívne ochorenia (napr. Morbus Parkinson, roztrúsená skleróza), stavy po cievnych 
  mozgových príhodách, detská mozgová obrna, atď.

Fyzioterapia pomáha nielen liečiť choroby, ale je veľmi dôležitá pre prevenciu. Úpravou Vášho 
pracovného prostredia a vhodným cvičením predídete mnohým nepríjemným ochorením a bolestiam.

Po úvodnom stretnutí a vyšetrenia Vám bude odporučená optimálna cesta k pozitívnemu ovplyvneniu 
Vášho zdravia s využitím rôznych liečebných metód.

Regenerácia a relaxácia:

Pojem regenerácia zahŕňa v sebe všetku činnosť, ktorá je zameraná k plnému a rýchlemu 
zotaveniu všetkých telesných a duševných procesov, ktorých kľudová rovnováha bola 
predchádzajúcou činnosťou posunutá do určitého stupňa únavy. Cieľom regenerácie je zlepšenie 
prísunu okysličenej krvi, živín a odstránenie kyslých metabolitov, ktoré urýchlia tento proces a 
obnovia energetické zásoby vo svale, čím vytvoria optimálne podmienky pre ďalší fyzický výkon.

Základné regeneračné postupy, ktoré ponúkame sú:
 • regeneračné cvičenia kompenzujúce únavu
 

 • prevencia svalovej nerovnováhy, jednostranného preťažovania či už športovou disciplínou, 
  pracovným zaťažením ,alebo nesprávnym držaním tela
 

 • poúrazová rehabilitácia s následnou stabilizáciou poranenej časti tela
Relaxácia je psychická činnosť, pri ktorej dochádza v ľudskom tele k uvoľňovaniu a uvoľneniu 
telesného (svalového) a duševného (psychického) napätia. Ide o navodenie duševnej rovnováhy, 
harmónie a celkovej psychickej pohody prostredníctvom uvoľnenia. Každý z nás môže pociťovať vo 
svojom tele dva druhy napätia. Prvé je telesné, čiže svalové napätie. Toto napätie nám vzniká 
sťahovaním určitého svalu alebo svalov. Druhé je psychické, čiže duševné napätie. Relaxácia má 
okrem uvoľňujúcich účinkov aj účinky liečivé. Dajú sa ňou liečiť poruchy spánku, pocity úzkosti, 
depresie. Je to hlavná zbraň proti stresu. Vedie k vnútornej harmónii, vnútornému pokoju, k 
vyrovnanosti. Je to cesta k dosiahnutiu stavu duševnej rovnováhy a duševného zdravia, aj preto je 
súčasťou zdravého životného štýlu. Napätie (svalový tonus) je reflexne udržiavaný svalový dej o čom 
svedčí aj skutočnosť, že pri prerušení ktorejkoľvek časti reflexného oblúku dochádza k zmenám 
svalového napätia. Zvýšený svalový tonus sa prejavuje tým, že sval je na pohľad tuhší, má tendenciu 
skracovať sa, pri naťahovaný kladie väčší odpor ako zdravý sval.

Poznáme niekoľko príčin zvýšeného svalového tonusu:

1. psychické napätie – zvýšenie tonusu nie je rovnaké vo všetkých svalových skupinách. Najviac 
bývajú napnuté dýchacie svaly, trapézové a tvárové svaly (strach, tréma, úzkosť).

2. bolesť – vyvoláva zvýšenie svalového tonusu ako obranný mechanizmus, pretože napnuté 
svaly majú obmedzovať pohyb jednotlivých bolestivých častí tela aby sa choré štruktúry 
nedráždili.

3. poruchy nervového systému – hlavne poruchy krčnej chrbtice alebo poruchy mozgu a miechy 
(nádory, úrazy, krvácania, degeneratívne rôzne zmeny).

4. priame dráždenie svalu mechanickým spôsobom – prípadom môže byť dráždenie brušných 
svalov, vyvolávanie epigastrického, mezogastrického, hypogastrického reflexu

Pri rehabilitácii sa snažíme odstrániť zvýšený svalový tonus, čím lepšie vie pacient svoje svalstvo
uvoľniť, tým lepšiu bázu si vytvorí na aktívny svalový sťah. Pod relaxáciou rozumieme navodenie 
telesného a duševného uvoľnenia. Prostriedky na zníženie svalového tonusu môžeme rozdeliť do 
skupín:

1. pohybová liečba – pri každom pohybe sa strieda kontrakcia jednej svalovej skupiny 
s relaxáciou inej svalovej skupiny.

2. psychorelaxácia – uvoľnenie v oblasti psychiky, ktoré navodí aj uvoľnenie v oblasti telesnej

3. fyzikálna terapia a masáže

4. medikamentózna liečba – myorelaxanciá, sedatíva, analgetiká, vazodilatanciá

Preventívne služby: • Komplexný kineziologický rozbor pohybového aparátu
 

 • Cielené myoskeletálne vyšetrenie
 

 • Vyhodnotenie funkčného stavu
 

 • Návrh optimálneho kompenzačného programu a nácvik vhodných cvičení
Poúrazová a pooperačná rehabilitácia - vstupná návšteva obsahuje: • Vyšetrenie zranenej alebo operovanej časti tela, kĺbnej pohyblivosti a sily svalového aparátu
 

 • Liečba bolesti (uvoľňovacie techniky, masáže, fyzikálna liečba)
 

 • Individuálne cvičenie (nácvik špeciálnych cvikov pre domáce cvičenie)
Poúrazová a pooperačná rehabilitácia je určená pre zlepšenie rozsahu pohybu, znovuobnovenie 
svalovej sily a stratenej kondície po úraze či operácii..

Na prvotnú konzultáciu je vhodné doniesť si vaše doterajšie zdravotné záznamy, týkajúce sa vášho 
súčasného problému, ak ich máte k dispozícii.

McKenzie metóda • diagnostický a terapeutický systém, ktorý je založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v 
  priamom dôsledku na pohyb alebo polohu daného kĺbu či celého tela.
 

 • Terapia vhodná pre celý pohybový systém (chrbtica aj periférne kĺby)
 

 • Terapia je cielená, rieši príčinu, nie dôsledok
 

 • Terapia založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne 
  opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti
 

 • McKenzie metóda je jednou z najviac vedecky podložených metód v oblasti fyzioterapie v súčasnosti
Na základe pohybového testu, kineziologického vyšetrenia a podrobnej anamnézy sa stanoví 
diagnóza a určí sa, či je táto terapia vhodná pre pacienta alebo nie. V rámci terapie pacient cvičí 
obvykle len jeden cvik niekoľkokrát za deň a dodržuje pokyny bežných denných aktivít, ktoré mu sú 
odporučené pre uľahčenie denných činností, napr. ako sedieť, stáť, vstávať, spať, aby sa bolestivé 
príznaky neprovokovali. 
Odborník naučí pacienta daný cvik, ktorý je zvolený práve preto, aby ovplyvnil pacientove bolesti, čo 
do zníženia až úplného odstránenia väčšiny príznakov. 

Počet jednotlivých terapií závisí na vlastnej spolupráci pacienta a stupni postihnutia.

Aktívny prístup pacienta k terapii urýchľuje samotné vyliečenie.

Mäkké techniky:

Špeciálna metodika manuálnej medicíny, ktorá ovplyvňuje reflexné zmeny v svaloch a podkoží, s 
cieľom zníženia bolestivosti a svalového napätia a uľahčenia následnej mobilizácie, manipulácie alebo 
postizometrickej relaxácie.

Metodika aplikácie mäkkých techník využíva niektoré masážne prvky, ktoré sa využívajú najmä v 
reflexnej masáži. Masážna mäkká technika (spojivová masáž miernym tlakom a posunom špičky 
prstov, vnoreného do kože) sa snaží o postupné zmiernenie bolesti.

Účinky mäkkých techník a mobilizácie sa prejavia už po niekoľkých aplikáciach (odporúčame 3 až 5 
návštev podľa rozsahu bolesti a diagnózy)

Rebox:

Liečebný prístroj, ktorý diagnostikuje charakter, rozsah a stupeň poškodenia tkaniva, monitoruje 
priebeh liečby.
Účinok spočíva v uvoľnení sfinkterov arteriol a lymfatických ciev, v neutralizácii lokálnej acidózy 
tkaniva a relaxácii hladkého a priečne pruhovaného svalstva. Prekrvenie a zrýchlená mikrocirkulácia 
znižuje hypoxiu tkaniva, zrýchľuje látkovú výmenu a stimuluje metabolizmus.
Reboxové prúdy sú jednosmerné vysokofrekvenčné prúdy, ktoré sa pri diagnostike a liečbe zavádzajú 
transkutánne (bez porušenia kožného krytu do postihnutej oblasti dotykom malej „bodovej" 
neinvazívnej elektródy.

Ultrazvuk:

Ultrazvuková terapia využíva mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vysokou frekvenciou (napr. 800 
000 Hz a 2 400 000 Hz a ich mix) na zmiernenie svalových kŕčov, na odstránenie tzv. spúšťových 
bodov vo svaloch ( trigger points), na uvoľnenie a zahriatie svaloviny pred cvičením, na odstránenie 
bolesti a zápalu a všeobecne na podporu hojenia. Výhodou liečby ultrazvukom je jej nebolestivosť, 
možnosť ošetrenia väčšej plochy a v závislosti od prístroja schopnosť prieniku do tkaniva až do hĺbky 
4 cm.

Elektroliečba:

Elektroliečba je účinná a pomerne obľúbená liečebná metóda, ktorá pre liečbu využíva rôzne druhy a 
kombinácie elektrického prúdu. Elektrický prúd je v elektroliečbe používaný za účelom vyššieho 
prekrvenia tkanív, uvoľnenia svalového napätia, pôsobí proti zápalu a bolesti, posilňuje svalstvo, atď. 
Vhodný typ elektroliečby je vyberaný podľa konkrétneho ochorenia. Elektroliečba je vhodná napríklad 
na poruchy pohybového aparátu, kožné problémy, degeneratívne a zápalové ochorenia, pooperačné 
stavy, poruchy prekrvenia a mnoho ďalších. Všeobecne možno povedať, že elektroliečba je určená 
najmä pre zníženie bolesti (analgetický účinok), zníženie svalového napätia (myorelaxačný účinok), 
ďalej zvyšuje tkanivový metabolizmus, prekrvenie tkanív a nezanedbateľnú funkciu má aj pri znižovaní 
najrôznejších opuchov. Najvhodnejšiu formu elektroliečby určuje lekár po predchádzajúcom 
dôkladnom vyšetrení.

Rašelinové zábaly:

Rašelinový zábal je druh tepelného zábalu, ktorý má schopnosť udržania tepla a tepelného pôsobenia 
na pokožku 5x väčší ako bežný tepelný vodný zábal (tepelný vankúš). Zábaly odporúčame 
kombinovať s inými relaxačnými procedúrami a sú ideálnym štartom pred masážami. Teplý rašelinový 
zábal sa doporučuje pri:
- chronických stavoch reumatického a traumatického pôvodu
- artróze
- svalových kontraktúrach
- bolestiach kĺbov a chrbtice
- vhodné pre zvýšenie lokálneho prekrvenia

Lymfodrenáž na stroji LYMFOVEN:

Ide o tlakovú masáž na špeciálnom prístroji, ktorý aktivuje lymfatický systém, krvný obeh, je 
prevenciou voči kŕčovým žilám a pôsobí proti syndrómu ťažkých nôh. Tlaková masáž je účinná taktiež 
na zmenšenie obvodu stehien, obvodu brucha, odstraňovanie celulitídy a lymfatických opuchov. 
Estetické účinky lymfodrenážnych masáži sa prejavia už po 10 opakovaniach znížením obvodu 
stehien, pása až o 3 cm.