Celoročná zdravotná starostlivosť


CELOROČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Celoročný zdravotný program zahŕňa nadštandardný systém pri poskytovaní celoročnej komplexnej 
zdravotnej starostlivosti.

Byť zdravý znamená byť pripravený zvládať záťažové situácie a zmeny v našom živote. 

Je to naša pripravenosť a schopnosť vnímať signály a potreby svojho tela, vedieť na ne primerane 
zareagovať aktiváciou potrebných mechanizmov, optimálne situáciu vyriešiť a potom zrelaxovať. Táto 
fáza je pre telo nesmierne dôležitá, lebo len v nej dokáže regenerovať, tráviť a obnoviť svoje sily. Pre 
ľudí je zdravie všeobecným stavom a úrovňou mysle a tela, ktorá sa vo všeobecnosti spája s 
absenciou choroby, zranenia či bolesti (v zmysle “mať dobré zdravie” alebo “byť zdravý”). Zdravie ako 
celok a možnosti zdravotnej starostlivosti ovplyvňuje vo všeobecnosti mnoho faktorov, ktoré človeka 
obklopujú – prostredie, v ktorom sa pohybuje či z ktorého pochádza, životný štýl, ktorý vedie, ale aj 
ekonomický a sociálny status.

Zdravotná starostlivosť

Pod pojmom zdravotná starostlivosť by sme si mali predstaviť diagnózu, liečenie a prevenciu chorôb, 
zranení či iných fyzických a mentálnych poškodení, ktoré sa môžu prejaviť u človeka.
Zdravotná starostlivosť a ľudia, ktorí ju poskytujú, tvoria na celom svete hlavný pilier v propagovaní 
zdravého životného štýlu a výhod dobrej kondície celkovo. Mnohé aktivity Svetovej zdravotníckej 
organizácie vedú viac k prevencii, ako k riešeniu už vzniknutých problémov, čo je ale samozrejme 
pochopiteľné. Náklady na zdravotnú starostlivosť každoročne stúpajú a zvrátiť tento proces je možné 
len neustálym vzdelávaním populácie. Systematické aktivity na prevenciu alebo liečenie zdravotných 
problémov a propagovanie dobrého zdravia ako takého majú na starosti poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti