McKenzie metóda

McKenzie metóda

  • diagnostický a terapeutický systém, ktorý je založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamom dôsledku na pohyb alebo polohu daného kĺbu či celého tela.
  • Terapia vhodná pre celý pohybový systém (chrbtica aj periférne kĺby)
  • Terapia je cielená, rieši príčinu, nie dôsledok
  • Terapia založená na aktívnom prístupe pacienta a zmyslom terapie je naučiť pacienta preventívne opatrenia, ktoré predchádzajú bolesti
  • McKenzie metóda je jednou z najviac vedecky podložených metód v oblasti fyzioterapie v súčasnosti
Na základe pohybového testu, kineziologického vyšetrenia a podrobnej anamnézy sa stanoví diagnóza a určí sa, či je táto terapia vhodná pre pacienta alebo nie. V rámci terapie pacient cvičí obvykle len jeden cvik niekoľkokrát za deň a dodržuje pokyny bežných denných aktivít, ktoré mu sú odporučené pre uľahčenie denných činností, napr. ako sedieť, stáť, vstávať, spať, aby sa bolestivé príznaky neprovokovali.
Odborník naučí pacienta daný cvik, ktorý je zvolený práve preto, aby ovplyvnil pacientove bolesti, čo do zníženia až úplného odstránenia väčšiny príznakov.

Počet jednotlivých terapií závisí na vlastnej spolupráci pacienta a stupni postihnutia.

Aktívny prístup pacienta k terapii urýchľuje samotné vyliečenie.

mckezie
Robin McKenzie je novozélandský fyzioterapeut, držiteľ mnohých ocenení za prínos svetovej fyzioterapii. Vyvinul koncept mechanickej diagnostiky a liečby založený na testovaní opakovanými pohybmi. Vyhodnotením bolestí pacienta, lokalizácie symptómov a rozsahu pohyblivosti je možné rýchlo dospieť k redukcii akútnych i chronických bolestí chrbta. V roku 1990 pri udeľovaní titulov pri príležitosti narodenín britskej kráľovny bol R. McKenzie menovaný zástupcom Most Excellent Order of the British Empire.

Dĺžka vyšetrenia: 60 min.

Cenník:

Vyšetrenie špecialistom:                                           15 €
Cielený liečebný plán-vytvorenie, konzultácie, ukážky 15 €