Endokrinologicka ambulancia

Názov zdravotníckeho zariadenia:   Poliklinika MarMedico, s.r.o

                                                           Endokrinologická ambulancia

Miesto výkonu činnosti : Piešťanská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Pre PDF cennik klikni --> TU